KONKURSY

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ADVENTURE w Ustce

„Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może”

J.Korczak

KONKURSY

REGULAMIN KONKURSU

„Dyniowe minki”

 

 1. Organizator

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ADVENTURE w Ustce

Ul. Darłowska 3b

76-270 Ustka

 

 1. Uczestnicy

 

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej ADVENTURE w Ustce wraz z rodzicami.

 

 • Cel konkursu

 

 1. Promowanie walorów artystycznych.
 2. Rozbudzenie wśród dzieci kreatywności.
 3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie.

 

 1. Zasady udziału w konkursie

 

 1. Przedmiotem konkursu jest samodzielnie wykonana Halloween’owa Dynia.
 2. Dynia powinna posiadać 1-go autora/ 1-na rodzina.
 3. Dynie należy opisać na przyczepionym bileciku drukowanymi literami według szablonu: (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa).
 4. Uczestnik konkursu może przynieść tylko jedną dynię.
 5. Przyniesione dynie nie będą zwracane.

 

 1. Zasady szczegółowe

 

 1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane dynie.
 2. Technika wykonania dyni jest dowolna.
 3. Organizator nie oddaje przyniesionych dyń.

 

 1. Terminarz

 

Dynie wykonane zgodnie z wymogami Organizatora należy dostarczyć do świetlicy szkoły od dnia 29 paździerika do dnia 31 października 2018 z dopiskiem „Dynia Hallowen’owa”. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 06 listopada 2018 r.

 

 • Ogłoszenie wyników

 

 1. Oceny dyń dokona jury, powołane przez Organizatora, decyzje jury są ostateczne.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 6.11.2018 r.

 

 • Nagrody

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za uczestnictwo. Najlepsze dynie zostaną wyróżnione wartościowymi nagrodami.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą

uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz.

926, z póź. zm.).

 1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora konkursu wizerunku przyniesionych przez nich dyń.

I have a confession — kopia — kopia – kopia – kopia — kopia — kopia — kopia — kopia — kopia — kopia

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube