PROJEKTY

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ADVENTURE w Ustce

„Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może”

J.Korczak

PROJEKTY

Tytuł projektu: „Edukacja przedszkolna dla dzieci z Gminy Ustka” .

Okres realizacji projektu: 10.09.2018r. – 31.12.2018r.

Wartość całkowita projektu: 227.988,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Gminy Ustka: 53.000 PLN, dofinansowanie Gminy Ustka stanowi 23% wartości całkowitej projektu

Wkład własny Fundacji Kaszubskie Słoneczniki: 174.988,00 PLN

 

Wójt Gminy Ustka ogłosiła otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie miejsc w przedszkolach niepublicznych dla dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Ustka.

Fundacja Kaszubskie Słoneczniki złożyła ofertę do Gminy Ustka na organizację kompleksowej edukacji przedszkolnej dla 60 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, zamieszkujących na terenie Gminy Ustka i wsparcie ich rodziców poprzez dofinansowanie czesnego w Słonecznikowym Przedszkolu w Ustce.

Fundacja Kaszubskie Słoneczniki wygrała konkurs, zdobywając dofinansowanie w kwocie 53.000,00 PLN i w dniu 12.09.2018r. podpisała z Gminą Ustka umowę na realizację projektu „Edukacja przedszkolna dla dzieci z Gminy Ustka”.

W efekcie tego 60 dzieci, małych mieszkańców Gminy Ustka, uczęszczających do Słonecznikowego Przedszkola w Ustce będzie mogła skorzystać z tego projektu a ich rodzice zapłacą w okresie od września 2018r. do grudnia 2018r. obniżone czesne do kwoty 80,00 PLN miesięcznie.

 

W trakcie realizacji projektu dzieci będą miały zapewnioną kompleksową edukację przedszkolną, w tym m. in.: pobyt w przedszkolu do 10 godzin dziennie, zajęcia edukacyjne z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, prowadzone również w oparciu o autorski program pt. „Dziecko w podróży”, dodatkowe zajęcia edukacyjne z języka angielskiego, rytmiczne, logopedyczne, sportowe i cyrkowe .

 

Fundacja Kaszubskie Słoneczniki ma nadzieję, że Gmina Ustka ponownie ogłosi konkurs na realizację zadania publicznego na następny rok i dzięki jej wsparciu finansowemu będzie możliwa kontynuacja projektu.

 

 

Zespół Słonecznikowego Przedszkola w Ustce

Zespół Fundacji Kaszubskie Słoneczniki

Tytuł projektu: „CZYTAM Z KLASĄ – lekturki spod chmurki ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.”
Okres realizacji projektu:  2 września 2019 – 31 maja 2020 roku.
O projekcie:
Prezentacja-INNOWACJA-PEDAGOGICZNA-Czytam-z-klasą

69380718_424241578193036_4099142947948199936_n

Zespół Fundacji Kaszubskie Słoneczniki

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube