REKRUTACJA DO KLAS I-VIII

ZAPISY DO SZKOŁY

Nabór do Niepublicznej Szkoły Podstawowej ADVENTURE w Ustce jest otwarty. W roku szkolnym 2019/2020 przyjmujemy dzieci do klas 1-8.

Zatrudniamy energicznych, pełnych pomysłów nauczycieli. Pracujemy w nielicznych klasach do 20 uczniów. Klasy szkolne przypominają wielofunkcyjne Pracownie, gdzie uczeń może uczyć się warsztatowo.

Dzięki naszemu podejściu edukacyjnemu Uczeń pozna swój potencjał, predyspozycje, umiejętności kluczowe, które pozwolą mu w przyszłości na rozwijanie swoich pasji z sukcesem.

https://www.facebook.com/niepublicznaszkolaadventure/?ref=bookmarks

799 314 366

 

I have a confession — kopia — kopia – kopia – kopia – kopia — kopia — kopia — kopia — kopia — kopia — kopia — kopia — kopia — kopia — kopia — kopia — kopia — kopia — kopia — kopia — ko-2

Facebook
YouTube