Szkoła kompetencji społecznych

Szkoła kompetencji społecznych

Nie ocenami uczeń żyje.

Oceny nie gwarantują dobrej, otwartej, rozwojowej przyszłości. W naszej szkole stawiamy na kompetencje przyszłości – uniwersalne umiejętności, wiedzę, które pomogą w nieustającym rozwoju.

W ciągu roku szkolnego realizujemy wiele przedsięwzięć, projektów, które mają za zadanie wspierać rozwój samodzielności ucznia oraz

  • współpracy w zespole,

  • organizację pracy własnej,

  • krytyczne myślenie,

  • kompetencje międzykulturowe.

Uczymy tego, co jest niezbędne w przyszłości:

  • Kompetencje technologiczne, informatyczno – madialne – każdy uczeń zapisując się do naszej szkoły otrzymuje iPada. Służy on do zajęć lekcyjnych, ale także do realizacji projektów domowych.

  • Ekologia i rozumienie świata przyrody – wychowujemy młodego pokolenie ekologów, którzy rozsądniej będą korzystać z zasobów przyrodniczych

  • Komunikatywny język angielski – rozszerzyliśmy zakres lekcji z języka angielskiego. Od 1 klasy angielski jest codziennie. Wprowadziliśmy naukę z native speakerem w starszych klasach, realizujemy projekty językowe.

  • Praca z projektami

Realizujemy projekty organizowane przez nauczycieli i wprowadzamy projekt uczniowski. Dzięki projektom uczeń nabywa kompetencje: organizacja pracy, planowanie pracy własnej, praca w zespole, prezentacja publiczna.

Facebook
YouTube