Katowice

COP24 SZCZYT KLIMATYCZNY W KATOWICACH

Teresa Kamińska – nauczycielka przyrody i biologii napisała : „jeśli uda się wtrącić gdzieś informację, że moja skromna osoba brała udział w konferencji w Katowicach ” Oczywiście, że się uda 🙂

Katowice- odbywa się najważniejsze globalne wydarzenie – COP24 szczyt klimatyczny złożony z konferencji związanych z Konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Równolegle do tych wydarzeń, w Katowicach miała miejsce międzynarodowa konferencja dla młodzieży „My Region, Yesterday and Today, and global climate changing”. Wzięli w niej udział przedstawiciele polskich szkół realizujących Program Morza Bałtyckiego oraz szkół z piętnastu krajów z sześciu kontynentów, realizujących program prowadzony przez kanadyjską organizację the Centre for Global Education. W trakcie konferencji uczniowie z: Australii, Brazylii, Kanady, Kolumbii, Kuby, Indii, Kenii, Filipin, USA, Indonezji, Łotwy, Nigerii, Palestyny, Peru i Polski, w krótkich prezentacjach opowiadali o tym jak zmienia się klimat w ich państwach i w jaki sposób tym zmianom próbuje się zapobiegać.

1 2 (2) 2 3 4 5 6 dyplom

Facebook
YouTube