CZYTAM Z KLASĄ – LEKTURKI SPOD CHMURKI

Pani Malwina Kaczmarowska i Pani Anna Dziedzic wraz ze swoimi klasami biorą udział w innowacji pedagogicznej, pt: CZYTAM Z KLASĄ – lekturki spod chmurki. To ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów w klasach I-III. Innowacja obejmuje czas od 2 września 2019 roku do 31 maja 2020 roku. Współpracować ze sobą będą placówki oświatowe zgłoszone do projektu z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych

 GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego,

W maju 2020 roku nastąpi podsumowanie projektu.

Ewaluacja projektu odbędzie się z wykorzystaniem następujących narzędzi:

  • Lekturnik dla każdego ucznia z umieszczoną w niej kartą samooceny po każdym module i na zakończenie,
  • ankieta dla rodziców po zakończonym projekcie.

CO PRZYNIESIE EWALUACJA?

  • Szczegółowa analiza wyników ankiety oraz kart samooceny uczniów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy.
  • Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie.
  • Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu końcowym oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.
Facebook
YouTube