do 90 {02495c7f8444da0de0359dd3b2b06b1e5d61299fa91f83da81397ece6593ae65} krótszy czas czytania

CZYTELNICZA CHMURA ŚNIEŻNA

Uczniowie klasy pierwszej biorą udział w akcji „czytelnicza chmura śnieżna”. Zabawa składa się z kilku elementów: chmurki czytelniczej, papierowych płatków śniegu oraz dzienniczka. Uczniowie do ferii , codziennie otrzymują czytanki, a za każdą przeczytaną w domu, otrzymują papierową śnieżynkę. Zadaniem uczniów jest przeczytanie opowiadania, wymyślenie tytułu, natomiast rolą rodzica jest zmierzenie czasu czytania. Następnie tą samą czytankę, wszyscy uczniowie czytają wychowawczyni, który również mierzył czas. Celem czytelniczej chmury w oraz zachęcenie ich do aktywnego czytelnictwa, a także usprawnienie techniki czytania. W 90{02495c7f8444da0de0359dd3b2b06b1e5d61299fa91f83da81397ece6593ae65} uczniowie mają krótszy czas czytania danego tekstu w szkole aniżeli ten ostatni zapisany z domu!

 

1 2 3

Facebook
YouTube