Dzień otwarty

DZIEŃ OTWARTY

W sobotę (24.11.2018r.) w naszej szkole został zorganizowany Dzień Otwarty. Rodzice mieli okazję indywidualnie spotkać się z nauczycielami. Była to bardzo dobra okazja do bezpośredniej konfrontacji oraz wzajemnego poznania. Na co dzień nauczyciele nie mają możliwości, aby porozmawiać z rodzicami swoich uczniów, bliżej poznać ich opinię o szkole czy sposobach nauczania. Indywidualne konsultacje okazały się bardzo inspirujące dla przedmiotowców, którzy mieli okazje wysłuchać oczekiwań oraz uwag. Bardzo mile zaskoczyła frekwencja rodziców, a także ich podejście do szkoły – są bardzo chętni do współpracy, otwarci na sugestie i swobodni w wyrażaniu swoich opinii.

Dzień ten okazał się cennym doświadczeniem. Nauczyciele mogli dzięki rozmowom z rodzicami lepiej poznać swoich uczniów (szczególnie tych, których nie są wychowawcami). Nauka w szkole to nie tylko przekazywanie wiedzy grupie uczniów. Jako nauczyciele wyznajemy zasadę, ze każde dziecko jest inne i warto przyjrzeć się bliżej indywidualnościom. Dlatego bardzo dziękujemy rodzicom za pomoc w zrozumieniu ich dzieci. Wskazówki, jakie otrzymaliśmy są niezwykle przydatne i pozwolą nam, nauczycielom, lepiej realizować nasze zadania szkolne oraz wychowawcze.

1 2 3 4 5 6 7 8

Facebook
YouTube