Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

Poniżej przedstawiamy informację z OKE w sprawie Egzaminu Ósmoklasisty.

>>> tutaj 

Egzamin ósmoklasisty informacje dodatkowe

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu ósmoklasisty

 

Podczas egzaminu w szkole mogą przybywać wyłącznie:

  • uczniowie,

  • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu,osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny),

  • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,

  • uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu,

  • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

 

Sprzęt, z którego korzysta zdający, musi być zdezynfekowany przed i po egzaminie.

 

Pozostałe wytyczne:

  1. obowiązek zakrywania przez zdających ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej,

  2. konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi był zachowany co najmniej 1,5 metrowy odstęp w każdym kierunku,

  3. obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający,

  4. konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki itd.

  5. wdrożenie wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną zarówno przed rozpoczęciem egzaminu, jak i po jego zakończeniu. Podane są przykładowe sposoby, a dyrektor szkoły może wdrożyć inne, bardziej właściwe dla specyfiki placówki.

Informacja szczegółowe dla uczniów i rodziców klas ósmych
Facebook
YouTube