iPad Adventure

Misją Adventure jest inspirowanie uczniów do indywidualnego rozwoju swojej siły i
osobistych talentów.

 

 

 

Tworzymy środowisko wspierające przygotowanie świadomego i
wrażliwego Obywatela Świata – odpowiedzialnego za otaczające go środowisko i wnoszącego
osobisty wkład w lepszy, bezpieczny świat. W codziennej pracy uczniowie rozwijają osobisty
potencjał, indywidualne talenty, doskonalą umiejętność współpracy, ale i krytycznego
myślenia. W ten sposób stają się bardziej samodzielni, kreatywni i odpowiedzialni za własny
rozwój oraz efekty swojej pracy. Tworzymy środowisko pracy inspirujące do zaangażowania
się w poszukiwanie i rozwiązywanie problemów w dynamicznie zmieniającym się świecie.


  • Każda sala wyposażona jest w urządzenie Apple TV,  komputer Mac oraz projektor
  • Każdy z uczniów oraz każdy z nauczycieli dysponuje iPadem.
  • Wszystkie urządzenia są połączone do szkolnej sieci WiFi.
  • każdy nauczyciel w dowolnym momencie może przekazać uczniom poprzez AirDrop dane niezbędne do wykonania zleconych zadań
  • Każdy uczeń może przekazać tak nauczycielowi jak i innym uczniom wyniki swojej pracy co umożliwia efektywną pracę grupową angażującą wszystkich uczestników
  • Wskazówki oraz wyniki pracy mogą być z łatwością zaprezentowane na ekranie
  • Sala informatyczna wyposażona jest w 18 komputerów iMac połączonych do  szkolnej sieci informatycznej
  • Sprzętem zarządzamy poprzez aplikacje Mosyle Manager oraz Apple School Manager a podstawowymi aplikacjami nauczyciela są Zadane oraz Klasa
  • Za ich pomocą nauczyciel kontroluje postęp prac uczniów


 

Po raz pierwszy iPad pojawił się w szkole w roku 2014. Obserwując, jak wiele wyzwań stoi
przed nauczycielami, aby zaangażować uczniów do pracy i sprawić, aby nauka przynosiła im
radość i była prawdziwą przygodą, postanowiliśmy w naszej codziennej pracy wykorzystać
iPady, bo dostrzegliśmy w nich szansę na zmianę naszego podejścia do uczenia się i
nauczania. Praca uczniów i nauczycieli wspierana technologią mobilną Apple, zmieniła się w
momencie, przekazania iPadów nauczycielom. To był kluczowy moment w procesie
wdrażania pracy z nową technologią. Zakupiliśmy pracownię z kilkunastoma stanowiskami
Maców i w każdej sali lekcyjnej zainstalowaliśmy Apple TV. Korzystamy w naturalny sposób z
funkcji zarządzania iPadami.
Przeszliśmy intensywne szkolenia prowadzone przez specjalistów Apple Professional
Learning. Każdy uczeń ma indywidualny dostęp do iPada. Uczestniczymy w wizytach
studyjnych w szkołach, które wykorzystują technologię Apple.


Warsztaty z matematyki i robotyki dla klasy pierwszej

Kreatywne warsztaty z matematyki i robotyki z wykorzystaniem iPadów prowadzone przez Panią Joannę Król


Baśń i technologia – zajęcia kreatywne

Połączenie materiałów biblioterapeutycznych z technologią w edukacji wczesnoszkolnej


Lekcja Informatyki – tworzenie reklamy szkoły

Uczniowie poznają narzędzie pozwalające tworzyć skuteczne formy reklamowe z wykorzystaniem iPadów i  komputerów Mac Mini


Projektowanie domów –lekcja informatyki

Wspieranie wyobraźni przestrzennej technologiami informatycznymi w trakcie zajęć z informatyki


Permakultura 

Typowe dla Naszej Szkoły połączenie ekologicznej pracy w Ogrodach Beni z pracą na iPadach


Projektowe warsztaty rodzinne

Warsztaty dla przyszłych uczniów i ich Rodziców – zespołowa praca nad tworzeniem własnej gazetki z wykorzystaniem  Pages na Macach Mini, nauka angielskiego w/g naszego specjalnego przepisu


Matematyka z iPadami w edukacji wczesnoszkolnej

Gdy mówimy o nauce,  zawsze mamy na myśli, że nauka jest przygodą. W Adventure nauczycielki nieustannie poszukują sposobu do zamiany nauki w przyjemną i angażującą ucznia zabawę. Na lekcji pierwszej klasy wykorzystaliśmy iPady oraz różne rekwizyty a uczniowie byli zachwyceni


Geografia z iPadami

Kolejne kreatywne zajęcia prowadzone metodą projektową z wykorzystaniem multimedialnych możliwości iPadów


Leśni detektywi –zajęcia w klasie pierwszej z iPadami

Wycieczka w plener, projekt grupowy na brystolu i realizacja z wykorzystaniem szkolnych iPadów


Testy VR


Język angielski – lekcja u Pani Kasi Szerement

Film pokazuje jak wyglądają codzienne lekcje języka angielskiego w klasach 1-3


Matematyka na iPadach

Nauka matematyki z wykorzystaniem iPada zapewnia dynamiczne i interaktywne doświadczenie, pozwalając uczniom z łatwością zrozumieć złożone koncepcje. Połączenie pomocy wizualnych, interaktywnych ćwiczeń i spersonalizowanych informacji zwrotnych sprawia, że nauka matematyki na iPadzie jest przystępna i wciągająca dla uczniów w każdym wieku.


Technologia w Edukacji

Uczniowie w Adventure postrzegają technologię w szkole jak coś normalnego, jak zwykły element nowoczesnej edukacji, ale mimo jej upowszechnienia, zaangażowanie uczniów nie maleje. Jesteśmy głęboko przekonani, że to słuszny kierunek.


Projekt „Co wyrośnie z…?

Dzięki długoterminowej pracy projektowej pt. „Co wyrośnie z…?” dzieci zdobyły cenną wiedzę z zakresu botaniki. Najważniejsze zadania obejmowały obserwację i udokumentowanie z pomocą iPadów wzrost wybranej przez siebie roślinki – od nasionka. Na końcu przedstawili efekty swojej pracy.


Początki pracy z iPadem – rok 2015


Film o szkole – rok 2018


 

Codzienna praca uczniów z iPadami odbywa się na wszystkich przedmiotach. W każdej klasie
zainstalowaliśmy Apple TV, projektor i stacjonarny komputer Mac. Daje nam to olbrzymie
możliwości szybkiej i sprawnej prezentacji zadań, idei, pomysłów a także ułatwia wymianę
materiałów z każdego iPada.
Już w najmłodszych klasach uczniowie pracują na iPadzie i korzystają z jego rozbudowanych
funkcji, a także aplikacji. Integrujemy treści zajęć z różnych przedmiotów, a projekty
przygotowane są w takich aplikacjach jak Clips, iMovie, Keynote i Pages.
Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach, rozwijając swoją indywidualną formę wypowiedzi
i kreatywność. Nauczyciel w tym procesie pełni rolę osoby wspierającej uczniów w pracy
indywidualnej i zespołowej.


WellSupport – projekt Budapeszt

WellSupport

WellSupport

Bierzemy udział w projekcie WellSupport finansowanym przez ErasmusPlus.
Wraz z partnerami z Rumunii i Węgier jesteśmy częścią projektu zainicjowanego przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.
Projekt koncentruje na zagadnieniu dobrostanu osób udzielających wsparcia innym. Pracujemy nad tym, by zrozumieć jak istotne jest zadbanie o swoje samopoczucie, zanim zaczniemy pomagać innym. Warto pamiętać, że nasz dobrostan wpływa na wszystkie aspekty naszego życia.
Dzięki projektowi, będziemy wyposażeni w niezbędną wiedzę, narzędzia i umiejętności, które pomogą nam zapobiegać wypaleniu osób pracujących na rzecz innych.

Obchody dnia Ziemi

Praca projektowa klas 4, 5 i 6 w ramach obchodów Dnia Ziemi


Edukacja przez doświadczenie

Nauka różnorodnych możliwych sposobów na rozwiązanie zarówno powtarzających się, jak i niespodziewanych problemów, jest chyba najważniejszą kompetencją jaką nauczyciel powinien pielęgnować i rozwijać, by przygotować dzieci do przyszłego funkcjonowania w świecie.
W naszej szkole ważne jest doświadczanie i nabywanie umiejętności zdobywania wiedzy oraz skuteczne jej wykorzystanie

Otwarcie Pracowni Informatycznej

Wydarzenie miało wymiar oficjalny – gościliśmy Burmistrza Ustki Jacka Maniszewskiego oraz Pana Jakuba Bilskiego Wiceprezes SIPH (Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa). Komputery Mac Mini, w które wyposażona jest pracownia, będą wspierały uczniów w realizowaniu projektów edukacyjnych

CodeWeek NSP Adventure

CodeWeek NSP Adventure

Braliśmy udział w Europejskim tygodniu kodowania CodeWeek. Tym razem skupiliśmy się na programowaniu w języku Swift


„Emocje trzeba wyrażać, ale jak?” –zajęcia

W Adventure uczymy, że emocje trzeba wyrażać, mimo że czasami przychodzi to z trudem. W ramach zajęć z cyklu „Emocje trzeba wyrażać, ale jak?” dzieci uczyły się rozpoznawać i komunikować swoje emocje. Pomoże im to budować zdrowe relacje i w sposób konstruktywny radzić sobie ze stresem. Dodatkowo, uczenie dzieci o emocjach promuje empatię i zrozumienie dla innych


Międzynarodowy Projekt Edukacyjny EMOCJA

Jednym z elementów wprowadzania innowacji pedagogicznych w naszej szkole był udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Emocja”


 

Sprawdzamy postępy naszych uczniów poprzez analizę efektów pracy projektowej.
W informacji zwrotnej stosujemy uniwersalne kryteria takie jak: poprawność merytoryczna
i formalna, zasady pracy zespołowej i wreszcie wpływu efektów działań na środowisko i ich
przydatność dla lokalnej społeczności. Wspólnie z pracownikami naukowymi z Uniwersytetu
Pomorskiego w Słupsku nauczyciele prowadzą badania jakościowe i ilościowe.


Warsztaty z iPadem dla dzieci z Gminy Ustka

Nauka przez zabawę prowadzona przez nasze zdolne nauczycielki bardzo spodobała się dzieciom z Zaleskich. Dzieci brały udział w jednym z naszych projektów ekologicznych i wspólnie stworzyły skrzynię permakulturową. Uczestnicy mieli również okazję zaznajomienia się z iPadami i – między innymi – aplikacją Stop Motion


Gala Laureatów Konkursu Kocham Ziemię i warsztaty dla dzieci

Zwieńczeniem konkursu „Kocham Ziemię” zorganizowanego na cześć jednego z najważniejszych świąt w Szkole Adventure – Dnia Ziemi była Gala Laureatów. Oprócz nagród, na uczestników czekały rozmaite warsztaty: tworzenie gazetki z iPaami, pokaz chemiczny, plecenie makramy i zabawa gliną


Spotkanie z Panią Mileną Sajko

Dzięki Pani Milenie Sajko dzieci miały okazję poznać kulturę i zwyczaje panujące w Pakistanie. Tego typu zajęcia pomagają naszym uczniom zrozumieć i docenić różnorodność kulturową, co prowadzi do większego szacunku i tolerancji wobec innych narodów.
Poznanie innych kultur pozwala też dzieciom spojrzeć na świat z nowej perspektywy, co zachęca do przemyśleń o zwyczajach i tradycjach panujących w naszym kraju.


Lessons around the world – Indie 

Lessons around the world – film

zajęcia z praktycznym wykorzystaniem  języka  angielskiego prowadzone przez 4 klasę  naszej szkoły i odpowiednią klasę w dalekich Indiach. Poznaliśmy tradycje, zwyczaje i zabytki Indii prezentowane przez indyjskich uczniów. Nasi uczniowie pochwalili się najciekawszymi informacjami z Polski

 


Wizyta Studyjna – Puszczyk w Adventure

Gościliśmy w Naszej Szkole grono pedagogiczne z Leśnej Szkoły Puszczyk z Białegostoku. Mieliśmy okazję pokazać jak pracujemy metodą STEAM oraz wymienić się doświadczeniami z zaproszonymi nauczycielami

 


Pomoc dla dzieci z ukraińskiej Bojarki

Nasza społeczność – uczniowie, nauczyciele i dyrekcja – zaangażowała się w pomoc dzieciom z Ukrainy.  Zaprosiliśmy gości do naszej Szkoły na wspólne zajęcia i daliśmy uczniom okazję do wzajemnego poznania się


Międzykulturowe Warsztaty Wakacyjne

Międzykulturowe warsztaty miały na celu integrację dzieci z Ukrainy – zarówno ze sobą, jaki i polskimi uczniami – oraz przygotowanie ich do pobierania edukacji w polskiej szkole. Wśród aktywności przygotowanych dla uczestników były: warsztaty pisarskie – stworzenie legendy o Ustce, codzienne zajęcia z języka polskiego z użyciem iPadów, Spartakiada, angażująca wszystkich w rozmaite sportowe konkurencje oraz tworzenie kreatywnych prac plastycznych i technicznych.

Ciekawym uzupełnieniem całej akcji były wycieczki do parku linowego w Ustce oraz do minizoo i fokarium w Dolinie Charlotty.
Spotkanie w ramach akcji „Z afazją na sportowo

W celu rozwinięcia u naszych uczniów świadomości czym jest afazja, gościliśmy 10-latka ze zdiagnozowaną afazją: jego tato, przemiły Pan Dariusz, opowiadał o wyzwaniach z tym związanych


Różowa Skrzyneczka

Nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji dotyczącej tabu menstruacyjnego pod hasłem Różowa Skrzyneczka. Dziewczęta będą mogły znaleźć w skrzyneczce , zawieszonej w toalecie szkolnej, wszelkie środki higieniczne konieczne w czasie miesiączki.W Adventure wierzymy, że przełamywanie tabu o menstruacji w szkole podstawowej ma wiele pozytywnych skutków. Po pierwsze, edukacja na ten temat pomaga uczniom zrozumieć, że jest to naturalny proces i nie powinna być traktowana jako coś wstydliwego czy nieprzyzwoitego.

W dodatku, gdy dzieci są informowane o menstruacji już we wczesnym wieku, staje się im łatwiej zrozumieć zmiany, jakie zachodzą w ich własnym ciele czy ciele koleżanek. To z kolei może pomóc w budowaniu większej akceptacji i empatii wśród uczniów oraz zapobiegać ewentualnym wykluczeniom czy prześladowaniom z tego powodu.

 


W godzinach popołudniowych świetlica szkoły Adventure była udostępniana rodzinom z Ukrainy

Facebook
YouTube