„Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może”

J.Korczak

NASZA MISJA

Odkrywamy przestrzeń i tworzymy warunki do rozwoju Dziecka w partnerstwie z rodzicami i społecznością lokalną.

KIM JESTEŚMY

 

Fundacja Nauka to przygoda jest niezależną organizacją pozarządową. Fundacja jest organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową Adventure w Ustce.

Praca z dzieckiem jest naszą pasją, dlatego staramy się patrzeć na świat przez dziecięce okulary żeby lepiej zrozumieć dziecko i jego potrzeby.

ZARZĄD FUNDACJI

Dariusz Patoleta – Prezes Zarządu, Iwona Miśkowiak – Wiceprezeska Zarządu

DZIAŁANIA

Myśląc o edukacji patrzymy na człowieka całościowo, holistycznie. Na jego zdolności, umiejętności, na jego gotowość do podejmowania wyzwań, postawy, przekonania. W naszej wizji edukacji ważne jest zachowanie podmiotowości osoby uczącej się, niezależnie od tego czy jest nim dziecko czy osoba dorosła. Każdy, każda ma prawo do zachowania swoich wartości, poglądów. Nasze zadanie dostrzegamy na kilku obszarach:

wspieranie osób nauczających (nauczyciele, rodzice) w lepszym, pełniejszym kontakcie i rozumieniu dziecka, rozwijaniu swoich kompetencji i zasobów
tworzeniu sytuacji edukacyjnych, czyli zarówno szukanie skutecznych, efektywnych metod, pomocy, narzędzi służących do nauczania
tworzeniu klimatu wspierającego uczenie się w zakresie dobrostanu osoby uczącej się w sferze psychicznej jak i dbanie o przestrzeń fizyczną
odwołanie się do edukacji opartej na realnych potrzebach świata w jakim żyjemy
budowanie partnerstw z innymi osobami, organizacjami, które mogą wspierać osoby uczące się
podejmowanie innych działań, które pozwolą na uczynienie świata lepszym, przyjaźniejszym

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Facebook
YouTube