PODZIĘKOWANIA

Nie wiesz co robić? Rób dobro ?
W imieniu dzieci Dyrekcja z placówek opiekuńczo-wychowawczych z Ustki i Słupska przekazała podziękowania naszym dzieciakom za okazane serce i bezinteresowną pomoc.
” Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”.

Facebook
YouTube