8-12 kwietnia 2019 r.

TYDZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY

Co nas wyróżnia 
Czyli na jakie zajęcia kładziemy nacisk, na jakich aspektach rozwoju dziecka szkoła się koncentruje.

Oferujemy ROZSZERZONY PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Zajęcia prowadzone są różnymi metodami angażującymi dzieci. Od klasy IV odbywa się więcej zajęć warsztatowych. Naukę języka angielskiego prowadzi wykwalifikowana nauczycielka oraz NATIVE SPEAKER. Jest to doskonały trening w praktycznym zastosowaniu języka obcego.
tel. 799 314 366

Kopia Grand Makeup Sale

Facebook
YouTube