Eduukacyjny autobus ADVENTURE

W DRODZE DO SZKOŁY

Uczniowie ze Szkoły ADVENTURE rozwijają się nie tylko w murach placówki i na wycieczkach. Okazuje się, że dojazdy szkolnym autobusem to świetna okazja do kształtowania poczucia odpowiedzialności oraz własnych zainteresowań. Pod „czujnym okiem” Pani Kasi, która zajmuje się dziećmi w autobusie, uczniowie klas starszych opiekują się dziećmi młodszymi. Jedną z form takiego działania jest głośne czytanie. Inicjatywa samodzielnie podjęta przez dzieci pokazuje, że samorozwój jest możliwy w każdych warunkach. Jest to także piękny przykład na to, że uczniowie opiekują się sobą nawzajem. Kształtują tym samym postawy społeczne takie jak troska o innych i działanie dla dobra ogólnego

Facebook
YouTube