Warsztaty

z rodzicami

WARSZTATY Z RODZICAMI

W dniu 6 października mieliśmy przyjemność spotkać się z rodzicami Niepublicznej Szkoły Podstawowej ADVENTURE. Pracowaliśmy warsztatowo, podejmując tematy komunikacji, przyszłości, ideału rodzica i szkoły oraz działań, które wspólnie możemy realizować.
Chętnie podzielimy się wizją PRZYSZŁOŚCI w oczach rodziców:
-samodzielność, samoświadomość
-zawieranie wielu znajomości, komunikatywność
-zaradność, radzenie sobie z codziennymi problemami
-asertywność
-dbałość o swoją i inną własność
-poczucie własnej wartości
-kierowanie się moralnymi i etycznymi wartościami
-poświęcenie czasu własnego, regularne rozmowy
-wspomaganie, wyznaczanie granic, ale i poszerzanie horyzontów
-indywidualne podejście, poczucie bezpieczeństwa
-rozwijanie pasji i zainteresowań, komunikacja i współpraca z rodzicami
-jasne reguły i konsekwencje własnego zachowania
-wiedza.

Chcemy osiągać to każdego dnia od nowa poprzez IDEALNĄ SZKOŁĘ, KTÓRA PRZY ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY RODZICA:
-nie zamiata problemów pod dywan
-jest bezpieczna, bez przemocy
-słucha rodzica i ucznia
-kształci, uczy, pomaga nauczyć się uczyć
-rozwija i wzmacnia poczucie wartości
-realizuje zaplanowane zadania, lub próbuje jak najlepiej je realizować
-pomimo „luźnego „ sposobu prowadzenia zajęć, którego, jest zwolennikiem, ceni sobie punktualność.

W szeroko rozumianych DZIAŁANIACH na rzecz obopólnej współpracy w relacji nauczyciel – dziecko – rodzic- dyrekcja usłyszeliśmy dużo pomysłów:
-potrzeba dnia integracyjnego ze szkołą (nauczyciele, pracownicy) celem lepszego poznania się; tu zgłosiła się czwórka rodziców chętna do współpracy
-pomysł dnia otwartego, podczas którego obecna będzie cała kadra – gotowa do rozmów
-otwartość na warsztaty dla rodziców i nauczycieli ( np. jak rozmawiać z dzieckiem, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo w sieci, asertywność
-chęć uczestniczenia w działaniach promocyjnych
Jednym z aspektów rozmowy był temat KOMUNIKACJI oraz uzyskiwania informacji zwrotnej. Padło ważne pytanie ze strony rodziców – „ jakiego wsparcia szkołą potrzebuje i czego oczekuje od rodziców ?” Zgodnie odpowiadamy, że życzliwości, otwartości, bezpośredniej komunikacji.
Serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas, aktywny udział i wiele słów wsparcia.
Zarząd Fundacji Kaszubskie Słoneczniki

 

1 2 3

Facebook
YouTube