Eko – warsztaty 

Uczniowie z klas 1- 5 uczestniczyli w fantastycznych warsztatach z panią Marią z Słowińskiego Parku Narodowego. Omówiła  z dziećmi wiele ważnych kwestii np. co ofiarowuje człowiekowi las, jaka jest jego rola w przyrodzie, jak go chronić. Opowiedziała także o swoim miejscu pracy, w którym chroni się wiele gatunków roślin i zwierząt. Dzieci z ciekawością i w wielkim skupieniu słuchały Pani prowadzącej.? 
Facebook
YouTube