Wytyczne dotyczące pracy szkoły od poniedziałku 25.10.2021r.

     Czy mogłem zarazić się koronawirusem COVID-19?

Drodzy Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo naszych wspaniałych Uczniów, wprowadzamy od poniedziałku (25.10.2021) obostrzenia. Zadbajmy wspólnie o zdrowie i zatroszczmy się o to, abyśmy mogli jak najdłużej pracować stacjonarnie. ?

UWAGA!

 

1.  Wstęp do szkoły mają TYLKO uczniowie i pracownicy szkoły.

 

 

2.  Rodzice i prawni opiekunowie odprowadzają dzieci tylko do drzwi szkoły (przedsionek).Za pomocą domofonu informują świetlicę szkolną o swoim przybyciu i przekazują dziecko nauczycielce przy wejściu.  Uczniowie klas V-VIII za  pomocą domofonu informują świetlicę szkolną o swoim przybyciu, po otwarciu drzwi udają się na świetlicę szkolną lub do sali lekcyjnej.

 

 

3.  Rodzice i prawni opiekunowie odbierając dziecko informują za pomocą domofonu świetlicę szkolną o swoim przybyciu i oczekują na dziecko w przedsionku (mogą w nim przebywać maksymalnie 2 osoby, pozostałe osoby oczekują na zewnątrz przy wejściu do szkoły).

 

 

4.  SEKRETARIAT przedszkola i szkoły pracuje w systemie ograniczonej dostępności dla interesantów.

Sprawy administracyjne i komunikacja odbywa się:

– drogą mailową,

– telefonicznie,

– przez domofon,

– przez skrzynkę podawczą, która została umieszczona przy wejściu do szkoły (dokumenty są  z niej  odbierane dwa razy dziennie w godzinach 10.00 i 15.00).

 

 

Jeżeli osobista wizyta osoby trzeciej w szkole jest z jakiegoś powodu niezbędna, należy umówić się telefonicznie przez sekretariat szkoły (nie dotyczy Poczty Polskiej i kurierów).Pozostałe procedury bezpieczeństwa w szkole w dalszym ciągu obowiązują.

Facebook
YouTube