O misji, o wizji szkoły Adventure słów kilka…

Początek września to czas wytężonej pracy nie tylko nad planowaniem całorocznej pracy szkoły, ale także nad rozwojem zawodowym nauczycieli i doskonaleniem ich warsztatu pracy. Dlatego też na Radzie Pedagogicznej, w dniu 8 września wystąpili: Pani Dyrektor Iwona Miśkowiak oraz wychowawca klasy 2 Pani Monika Maroszek. Prezes Fundacji Kaszubskie Słoneczniki Pan Dariusz Patoleta w krótkiej aczkolwiek treściwej prezentacji nakreślił wizję i misję szkoły, opowiedział także o pracy nauczyciela, dając gronu pedagogicznemu szereg cennych wskazówek.
Oto niektóre z nich:
⦁ Spraw, by Twoje lekcje były angażujące, włączające ucznia w proces nauczania, wspierające jego motywację wewnętrzną
⦁ Spraw by Twoja praca była ciekawsza
⦁ Rozwijaj się Podnieś swoje kompetencje w korzystaniu z narzędzi ICT, szczególnie w pracy z i-padem
⦁ Znajdź aplikacje wspierające nauczanie Twojego przedmiotu
⦁ Znajdź przedmiotowy blog
⦁ Zapisz się do grupy przedmiotowej, tematycznej, edukacyjnej na Facebooku
??
Facebook
YouTube