ZIELONA SZKOŁA – Centrum Edukacyjno-Kulturalne w Bukowcu – Adventure i SP nr 1 – Ustka

Zielona szkoła jest szansą na wypoczynek połączony z nauczaniem, pozwala na niekonwencjonalne metody wdrażania treści wychowawczych i integrację zespołu klasowego, stwarza możliwość stosowania korelacji, która sprzyja transferowi wiedzy z jednego przedmiotu nauczania do innych, co rozwija i rozbudza twórcze myślenie. Czas pracy uczniów w Zielonej szkole nie jest ograniczony, dzięki temu można uwzględnić zróżnicowane tempo uczenia się poszczególnych uczniów…

Klasy VI i VII wraz z uczniami ze szkoły podstawowej nr 1  w Ustce, w ramach integracji, wyjechały na zieloną szkołę do Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Bukowcu.

Uczniowie zapoznali się z fauną i florą regionu,  poznali warstwy lasu, gatunki drzew, różne formy ochrony przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego. Otrzymali też wskazówki, co do,  postaw zachowania się w miejscach chronionych. Wolny czas, wykorzystali aktywnie, chodząc po górach i zdobywając najwyższy szczyt Karkonoszy – Śnieżkę – 1603,3 m n.p.m.

Facebook
YouTube