CZEGO UCZYMY

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ADVENTURE w Ustce

Czego uczymy w szkole poza podstawą programową:

KREATYWNOŚCI

Uczymy twórczego rozwiązywania zadań, dajemy możliwość samodzielnego próbowania rozwiązywania problemów bez oceniania. To są podstawy rozwoju kreatywności ucznia.

Dział 1

Szacunku dla drugiego człowieka – w szkole jest atmosfera serdeczności. Dużą uwagę poświęcamy na tworzenie kultury miejsca i przyjaznych relacji pomiędzy uczniami.

Dział 2

Empty section. Edit page to add content here.

SAMODZIELNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dajemy przestrzeń dziecku na podejmowanie decyzji, uczymy też, że każde dziecko ma swoje prawa i obowiązki.

PRACY W ZESPOLE

Uczymy tego jak pracować w grupie, jak poprawnie komunikować się ze sobą, jak udzielać sobie informacji zwrotnej.

Dział 1

Rozwijania swoich pasji

Tworzymy klimat do rozwijania przez uczniów swoich pasji, indywidualnych zainteresowań. Wspieramy motywację uczniów do poszukiwania i zdobywania wiedzy.

Dział 2

Empty section. Edit page to add content here.

Dział 1

Swobodnego wypowiadania się – już w pierwszej klasie uczniowie mają możliwość przygotowywania prezentacji przed klasą. Przygotowujemy je do tego żeby wystąpienie, prezentacja była całkiem naturalnym zadaniem, powszechnym, bezstresowym.

Dział 2

Empty section. Edit page to add content here.

SZACUNKU

Doceniamy wysiłek, zaangażowanie dziecka. Uczymy jak wykonać zadanie od początku do końca i tego jak czerpać z pracy satysfakcję.

Dział 1

Porozumiewania się w co najmniej dwóch językach

Komunikacja w coraz bardziej zglobalizowanym świecie jest bardzo ważna. W naszej szkole realizowany jest program rozszerzonego języka angielskiego.

Dział 2

Empty section. Edit page to add content here.

ODKRYWANIA PASJI

Nasz uczeń pozna swój potencjał, predyspozycje, umiejętności kluczowe, które pozwolą mu w przyszłości na rozwijanie swoich pasji z sukcesem.

Facebook
YouTube