Eko książka

KONKURS EKO KSIĄŻKA

KONKURS EKO – KSIĄŻKA

REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa ADVENTURE w Ustce, ul. Darłowska 3b, 76-270 Ustka.
 2. Konkurs kierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych w województwie pomorskim, w poszczególnych kategoriach wiekowych wraz z opiekunami (wychowawcami):
 • klasy 0-3,
 • klasy 4-8.
 1. Czas trwania konkursu: od 25.02.2019r. Do 29.03. 2019r.
 2. Celem konkursu jest:
 • rozwijanie kreatywności i talentów literackich,
 • podnoszenie świadomości ekologicznej,
 • wzbudzenie zainteresowania procesem powstania książki,
 • aktywizacja dzieci i młodzieży do działań na rzecz środowiska,
 • propagowanie edukacji ekologicznej podczas zajęć szkolnych oraz pozalekcyjnych.
 1. Na konkurs uczestnik może zgłosić tylko jedna pracę literacką.
 2. Praca konkursowa:
 • w klasach 0-3 jest to bajka o tematyce ekologicznej stworzona indywidualnie bądź przez grupę uczniów (np. klasę),
 • w klasach 4-8 jest to opowiadanie opisujące przygodę związaną z działaniami na rzecz ochrony środowiska, w formie książki, napisane indywidualnie bądź przez grupę.
 1. Praca musi zawierać:
 • okładkę ze stroną tytułową,
 • tytuł bajki bądź opowiadania,
 • treść słowną oraz ilustracje odnoszące się do tematyki konkursu,
 • format pracy dowolny, jednak nie przekraczający wielkością formatu A3,
 • objętościowo eko – książka musi składać się z 5 do 10 stron (nie wliczamy w to okładki),
 • książka musi być wykonana z materiałów ekologicznych (papier, drewno, itp.).
 1. Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie dwie prace, po jednej do każdej kategorii wiekowej.
 2. Każda praca musi zawierać kartę zgłoszeniową z podstawowymi informacjami:
 • Nazwę i adres Szkoły,
 • imię i nazwisko opiekuna grupy (bądź ucznia),
 • określenie kategorii wiekowej (wskazanie klasy),
 • tytuł eko – książki wraz z danymi autora (autorów).
 1. Kryteria oceny pracy:
 • zgodność z tematyką ekologiczną i konkursową,
 • poprawność gramatyczna oraz ortograficzna,
 • estetyka pracy,
 • pomysłowość i poziom artystyczny,
 • wkład dzieci wykonanie pracy,
 • zgodność z kryteriami uwzględnionymi w regulaminie.
 1. Gotowe prace (wraz z kartą zgłoszeniową) należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Organizatora. Termin składania prac upływa 15.03. 2019r.
 2. Najciekawsze prace spośród uczestników konkursu (w dwóch kategoriach wiekowych) wyłoni Komisja konkursowa w składzie:
 • Alina Fogt (koordynator, nauczyciel języka polskiego) – ocena treści: zgodność z tematem oraz poprawność gramatyczna i ortograficzna; przygotowanie dyplomów dla uczestników.
 • Teresa Kamińska (nauczyciel przyrody) – ocena tematyki ekologicznej oraz wykorzystanych materiałów; organizacja nagród dla zwyciezców.
 • Katarzyna Stelmarczyk (nauczyciel techniki i plastyki) – ocena walorów estetycznych i plastycznych; przygotowanie dyplomów dla uczestników.
 • Anna Dziedzic (wychowawczyni klasy II) – ocena prac oraz osoba odpowiedzialna za ekspozycję w Szkole.
 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a zwycięzcy nagrody rzeczowe.
 2. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w terminie dwóch tygodni od ostatecznej daty składania prac.
 3. Regulamin konkursu znajduje się na naszej stronie internetowej www.adv02.cc01.webd.pro w zakładce konkursowej oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń.
 4. Zgłoszone prace zostaną wyeksponowane w Niepublicznej Szkole Podstawowej ADVENTURE oraz na stronie Szkoły Organizatora.
 5. Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku oraz danych osobowych.
 6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

eko książka regulamin_zgłoszenie

Facebook
YouTube