PISANKI, KRASZANKI

Zapraszamy do udziału w
konkursie plastycznym

pt. „PISANKI, KRASZANKI, JAJKA MALOWANE”
REGULAMIN KONKURSU:

I. Cele konkursu:
– zapoznanie dzieci z Wielkanocnymi technikami malowania jaj
– doskonalenie sprawności manualnej;
– pobudzanie wyobraźni i inwencji twórczej;
– rozwijanie wrażliwości estetycznej;
– wdrażanie dzieci do poznawania i kultywowania tradycji ludowych.

II. Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci z całej szkoły z podziałem na dwie kategorie wiekowe:
– klasy 1-3;
– klasy 4-7.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:
• Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pisanki
w formie płaskiej lub przestrzennej. Technika ozdabiania jest dowolna.
• Każdy uczestnik przesyła zdjęcie jednej pracy.
• Do każdej pracy należy dołączyć informacje zawierające dane:
(imię, nazwisko dziecka, klasę).

IV. Prace należy przesłać do wychowawców klas do 09.04.2020r.

V. Kryteria oceny pracy:
Pomysłowość PRZEDE WSZYSTKIM;)

V. Nagrody:
Dla 3 najlepszych prac konkursu w każdej kategorii wiekowej przewidziane są dyplomy i wyróżnienia oraz słodka niespodzianka.

VI. Organizator:
pani Ania Dziedzic
pani Monika Maroszek
pani Kasia Stelmarczyk

ZAPRASZAMY!

 

 

Facebook
YouTube