Zarządzenie dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Adventure w Ustce.

Zarządzenie dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Adventure

w Ustce.

W związku z lawinowym wzrostem zakażeń COVID-19 oraz wprowadzeniem czerwonej strefy w powiecie słupskim, zostają wprowadzone w szkole dodatkowe obostrzenia:

1. Wstęp do szkoły mają tylko uczniowie i pracownicy szkoły.

2. Rodzice i prawni opiekunowie odprowadzają dzieci tylko do drzwi szkoły.

3. Odbiór dzieci musi być poprzedzony informacją telefoniczną w sekretariacie, u wychowawcy lub opiekuna świetlicy, w zależności od godziny odbioru (w ciągu najbliższych dni pojawi się domofon, co ułatwi procedurę odbioru)

4. Sprawy administracyjne i komunikacja odbywa się drogą mailową, telefoniczną, przez domofon oraz skrzynkę podawczą, która zostanie umieszczona przy wejściu do szkoły.

Jeżeli osobista wizyta osoby trzeciej w szkole jest z jakiegoś powodu niezbędna, należy umówić się telefonicznie przez sekretariat szkoły.

 

Zarządzenie obowiązuje od 12.10.2020r.

Facebook
YouTube