Ucz się i zmieniaj świat

ZAPISUJEMY DO KLASY 1

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Adventure posiada uprawnienia szkoły publicznej. Realizujemy podstawę programową według obowiązujących przepisów oświatowych dla 8-letniej szkoły podstawowej. W szkole funkcjonuje system jednozmianowy.

Zapewniamy:
• Małą, kameralną szkołę w systemie jednozmianowym,
• Opiekę świetlicową od 7:00-16:30,
• Naukę w grupach do 20 osób,
• Szkołę z przyjaznym dla dziecka wnętrzem,
• Podstawę programową realizowaną nowatorskimi metodami angażującymi uczniów,
• Szkołę bez dzwonka,
• Zdrowe wyżywienie przygotowane w naszej kuchni,
• Bezstresowy program adaptacji dziecka w szkole,
• Interesujące wycieczki,
• Warsztaty, projekty edukacyjne,
• Dojazd busem ze Słupska i miejscowości na trasie Słupsk-Ustka.

W ramach czesnego oferujemy:
• Rozszerzoną naukę języka angielskiego,
• Zajęcia z Native Speakerem w klasach 4-8,
• Drugi język obcy,
• Opiekę specjalistów (logopeda, oligofrenopedagog),
• Szeroką gamę zajęć ( warsztaty muzyczne, warsztaty kulinarne, zajęcia cyrkowe, warsztaty techniczno-plastyczne, SKS),
• Projekty edukacyjne,
• Warsztaty edukacyjne.

Oferujemy zajęcia dodatkowe (częściowo odpłatne), m.in.: basen, robotyka, joga dla dzieci.

Opłaty:
• Dzieci uczęszczające do Słonecznikowego Przedszkola/ Punktu przedszkolnego zwolnione są z opłaty wpisowego
• Czesne – 200 zł/ miesięcznie
• Wpisowe (jednorazowo) – 250 zł,
• Posiłek – obiad dwudaniowy oraz podwieczorek,
• Dla drugiego dziecka w szkole 50{02495c7f8444da0de0359dd3b2b06b1e5d61299fa91f83da81397ece6593ae65} zniżki czesnego.
Zbliża się kolejny tydzień otwartej szkoły.
Zapraszamy od 18-22 marca w godzinach 8:00- 15:00.
tel. 799 314 366

klasa 1

Facebook
YouTube